1 tầng

-1%

Biệt thự đẹp Châu Âu BT1T1-2

Chủ đầu tư: Bà Hồng

Địa chỉ: Đà Nẵng

Diện tích: 247.25m2

Số tầng:

Original price was: 520,000,000 ₫.Current price is: 515,000,000 ₫.
-4%

Biệt thự đẹp Châu Âu BT1T2-2

Chủ đầu tư: Ông Hưng

Địa chỉ: Đà Nẵng

Diện tích: 120.64m2

Số tầng:

Original price was: 5,500,000,000 ₫.Current price is: 5,300,000,000 ₫.
-1%

Biệt thự đẹp Châu Âu BT1T2-3

Chủ đầu tư: Ông Thành

Địa chỉ: Đà Nẵng

Diện tích: 120.58m2

Số tầng:

Original price was: 5,200,000,000 ₫.Current price is: 5,150,000,000 ₫.
-5%

Biệt thự đẹp Châu Âu BT1T2-4

Chủ đầu tư: Ông Nam

Địa chỉ: Đà Nẵng

Diện tích: 122.38m2

Số tầng:

Original price was: 5,500,000,000 ₫.Current price is: 5,200,000,000 ₫.
-2%

Biệt thự đẹp Châu Âu BT21T1-1

Chủ đầu tư: BÀ HIỀN ANH HẬU

Địa chỉ: Đà Nẵng

Diện tích: 109.88m2

Số tầng:

Original price was: 4,200,000,000 ₫.Current price is: 4,100,000,000 ₫.