Kết quả

  https://thicongnhadanang.com/wp-content/uploads/2023/08/artwork-2023-08-19T060015.581.png

  Báo giá thiết kế

  Tên chủ đầu tư: [your-name]

  Thông tin liên hệ: [your-contact]

  Địa điểm: [your-location]

  Tổng diện tích đất: [land-area] m²

  Diện tích xây dựng tầng 1: [building-area-1] m²

  Tổng diện tích xây dựng: [total-building-area] m²

  Tổng diện tích thiết kế: [total-design-area] m²

  Gói thiết kế của bạn: [design-package]

  Giá thiết kế: VND

  0/5 (0 Reviews)
  Bài viết liên quan