917675744544

bảng tổng hợp kinh phí xây dựng căn hộ an thượng 31

tầng 2 + 3
thi-cong-nha-da-nang
tầng lửngthi-cong-nha-da-nang
tầng 1

thi-cong-nha-da-nang
bảng báo giá kinh phí xây dựng
thi-cong-nha-da-nang
thi-cong-nha-da-nang
thi-cong-nha-da-nang
Dự án KHÁC
hợp đồng thi công nhà
thi cong nha tai da nang
bảng tổng hợp kinh phí xây dựng căn hộ an thượng 31