115114113

bảng tổng hợp kinh phí xây dựng căn hộ an thượng 31

tầng 2 + 3
thi-cong-nha-da-nang
tầng lửngthi-cong-nha-da-nang
tầng 1

thi-cong-nha-da-nang
bảng báo giá kinh phí xây dựng
thi-cong-nha-da-nang
thi-cong-nha-da-nang
thi-cong-nha-da-nang
Dự án KHÁC
bảng tổng hợp kinh phí xây dựng căn hộ an thượng 31
thi cong nha tai da nang
BÁO GIÁ THI CÔNG NHÀ TẠI ĐÀ NẴNG